Mapa stron

Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

Kontakt
Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
tel. 22-32-77-161

Aktualności

23 września 2021

Badaniami przesiewowymi w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) zostały objęte kolejne województwa:
lubuskie od 23 września 2021
wielkopolskie od 23 września 2021

Informacja
Strona internetowa finansowana jest ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego „Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2019-2022”
Ministerstwo Zdrowia Instytut Matki i Dziecka