1 września 2019
Wystartował nowy serwis dla pacjentów chorych na fenyloketonurię i lekarzy prowadzących leczenie PKU. Serwis pozwala na sprawdzenie on-line wyników badania stężenia fenyloalaniny w próbce krwi na bibule przysłanej do laboratorium. Szczegóły i serwis dostępny jest pod adresem pkuweb.pl.

1 luty 2018
W części szpitali województwa mazowieckiego dostępne są deklaracje zgody na dodatkowe badanie w kierunku oceny ryzyka do zachorowania na cukrzycę typu 1.
Badania te prowadzone są w ramach międzynarodowego projektu GPPAD obejmującego badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu 1 oraz pilotażowe badanie skuteczności zapobiegania wystąpieniu cukrzycy typu 1 (po wyrażeniu przez rodziców dodatkowej zgody) przez podawanie doustnej insuliny (projekt POInT).
Do badania wykorzystywana jest resztka krwi pobranej na bibułę do badań przesiewowych - tak więc udział w projekcie GPPAD nie wymaga dodatkowego pobierania krwi od dziecka.
Jeśli u dziecka wykryte zostanie podwyższone ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 1 to dalsze postępowanie prowadzone jest przez lekarzy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem Świat bez jedynki

1 stycznia 2018
Wszystkie noworodki urodzone na terenie Polski są objęte badaniem w kierunku deficytu biotynidazy.

10 grudnia 2016
Rozszerzona została lista chorób wykrywanych w badaniach przesiewowych. Noworodki urodzone na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego są objęte badaniem w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy.

10 października 2016
Rozszerzona została lista chorób wykrywanych w badaniach przesiewowych. Noworodki urodzone na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego są objęte badaniem w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy.

20 września 2016
Rozszerzona została lista chorób wykrywanych w badaniach przesiewowych. Noworodki urodzone na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiegi i wielkopolskiego są objęte badaniem w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy.

1 marca 2016
Rozszerzona została lista chorób wykrywanych w badaniach przesiewowych. Noworodki urodzone na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego są objęte badaniem w kierunku deficytu biotynidazy. Badanie jest wykonywane w Zakładzie Badań Przesiewowych Instytutu.

1 października 2015
Rozszerzony został zakres badań przesiewowych w kierunku wykrywania wrodzonego przerostu nadnerczy. Badaniem tym objęto dodatkowo noworodki urodzone na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Badanie jest wykonywane w Zakładzie Badań Przesiewowych Instytutu.

2 czerwca 2015
Nastąpiła zmiana adresu ośrodka wykonującego badania dla noworodków urodzonych w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Nowy adres to:
Szpital Dziecięcy Polanki
Pracownia Badań Przesiewowych
ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk

6 czerwca 2014
Dostępna jest do pobrania ulotka informacyjna dla matek dotycząca badań przesiewowych noworodków.

Ulotka w wersji na stronie kartki

Ulotka w wersji folderu (wydruk dwustronny i skład na 3 części).

1 grudnia 2013
Rozszerzony został zakres badań przesiewowych w kierunku wykrywania rzadkich wad metabolizmu metodą MS/MS. Badaniem tym objęto dodatkowo noworodki urodzone na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

W szpitalach na terenie tych województw krew pobierana jest obecnie na dwie bibuły: bibuła z sześcioma nasączonymi krążkami wysyłana jest (tak jak dotychczas) do ośrodka badań przesiewowych w Krakowie a bibuła z nasączonymi dwoma krążkami jest wysyłana do Instytutu Matki i Dziecka

1 września 2013
Rozszerzony został zakres badań przesiewowych w kierunku wykrywania rzadkich wad metabolizmu metodą MS/MS. Badaniem tym objęto dodatkowo noworodki urodzone na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego.

W szpitalach na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego krew pobierana jest na dwie bibuły: bibuła z sześcioma nasączonymi krążkami wysyłana jest (tak jak dotychczas) do ośrodka badań przesiewowych we Wrocławiu a bibuła z nasączonymi dwoma krążkami jest wysyłana do Instytutu Matki i Dziecka

1 lipca 2013
Rozszerzony został zakres badań przesiewowych w kierunku wykrywania rzadkich wad metabolizmu metodą MS/MS. Badaniem tym objęto dodatkowo noworodki urodzone na terenie województwa śląskiego.

W szpitalach na terenie województwa śląskiego krew pobierana jest na dwie bibuły: bibuła z sześcioma nasączonymi krążkami wysyłana jest (tak jak dotychczas) do ośrodka badań przesiewowych w Katowicach a bibuła z nasączonymi dwoma krążkami jest wysyłana do Instytutu Matki i Dziecka

1 listopada 2012
Od listopada 2012 rozszerzony został zakres badań przesiewowych w kierunku wykrywania rzadkich wad metabolizmu metodą MS/MS oraz badań w kierunku wykrywania galaktozemii i wrodzonego przerostu nadnerczy. Badaniami tymi objęto noworodki urodzone na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Poszerzenie zakresu badań możliwe było dzięki realizacji projektu pod nazwą: Pomerania - regionem modelowym ds. współpracy terytorialnej w zakresie badań przesiewowych noworodków. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Partnerami projektu są:

Dodatkowa informacja o realizacji projektu dostępna jest w ulotce...

1 października 2012
Rozszerzony został zakres badań przesiewowych w kierunku wykrywania rzadkich wad metabolizmu metodą MS/MS. Badaniem tym objęto dodatkowo noworodki urodzone na terenie województwa łódzkiego.

W szpitalach na terenie województwa łódzkiego krew pobierana jest na dwie bibuły: bibuła z sześcioma nasączonymi krążkami wysyłana jest (tak jak dotychczas) do ośrodka badań przesiewowych w Łodzi a bibuła z nasączonymi dwoma krążkami jest wysyłana do Instytutu Matki i Dziecka

1 listopada 2011
Rozszerzony został zakres badań przesiewowych w kierunku wykrywania rzadkich wad metabolizmu metodą MS/MS. Badaniem tym objęto dodatkowo noworodki urodzone na terenie województwa lubuskiego (bez noworodków urodzonych w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim).

W szpitalach na terenie województwa wielkopolskiego krew pobierana jest na dwie bibuły: bibuła z sześcioma nasączonymi krążkami wysyłana jest (tak jak dotychczas) do ośrodka badań przesiewowych w Poznaniu a bibuła z nasączonymi dwoma krążkami jest wysyłana do Instytutu Matki i Dziecka

1 października 2011
Rozszerzony został zakres badań przesiewowych w kierunku wykrywania rzadkich wad metabolizmu metodą MS/MS. Badaniem tym objęto dodatkowo noworodki urodzone na terenie województwa wielkopolskiego.

W szpitalach na terenie województwa wielkopolskiego krew pobierana jest na dwie bibuły: bibuła z sześcioma nasączonymi krążkami wysyłana jest (tak jak dotychczas) do ośrodka badań przesiewowych w Poznaniu a bibuła z nasączonymi dwoma krążkami jest wysyłana do Instytutu Matki i Dziecka

1 marca 2011
Rozszerzony został zakres badań przesiewowych w kierunku wykrywania rzadkich wad metabolizmu metodą MS/MS. Badaniem tym objęto dodatkowo noworodki urodzone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W szpitalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego krew pobierana jest na dwie bibuły: bibuła z sześcioma nasączonymi krążkami wysyłana jest do ośrodka badań przesiewowych w Gdańsku a bibuła z nasączonymi dwoma krążkami jest wysyłana do Instytutu Matki i Dziecka

1 października 2010
Rozszerzony został zakres badań przesiewowych w kierunku wykrywania rzadkich wad metabolizmu metodą MS/MS. Badaniem tym objęto dodatkowo noworodki urodzone na terenie województwa pomorskiego. Badaniem tym objęte były dotąd wszystkie noworodki urodzone na terenie województw:

W szpitalach na terenie województwa pomorskiego krew pobierana jest na dwie bibuły: bibuła z sześcioma nasączonymi krążkami wysyłana jest do ośrodka badań przesiewowych w Gdańsku a bibuła z nasączonymi dwoma krążkami jest wysyłana do Instytutu Matki i Dziecka, który wykonuje badania metodą MS/MS (tandemowa spektrometria mas) już od 2000 roku.

1 grudnia 2009
Dostępna jest do pobrania ulotka informacyjna dla matek dotycząca badań przesiewowych noworodków.

Ulotka w wersji na stronie kartki

Ulotka w wersji folderu (wydruk dwustronny i skład na 3 części).

1 października 2009
Dostępne jest do pobrania skierowanie na badania metoda tandemowej spektrometrii mas.

Skierowanie (plik PDF)

1 czerwca 2009
Badaniem w kierunku mukowiscydozy objęte zostały noworodki urodzone na terenie województw:

Oznacza to że wszystkie noworodki urodzone na terenie Polski po 1 czerwca 2009 objęte są badaniem w kierunku mukowiscydozy

1 grudnia 2008
Wprowadzona została nowa bibuła do pobierania krwi.

1 listopada 2008
Badaniem w kierunku mukowiscydozy objęte zostały noworodki urodzone na terenie województwa:

1 października 2007
Pracownia Badań Przesiewowych i Hormonalnych przekształcona została w Zakład Badań Przesiewowych. Obecnie w skład Zakładu wchodzą pracownie:

1 października 2007
Badaniem w kierunku mukowiscydozy objęte zostały noworodki urodzone na terenie województw:

1 lutego 2007
Dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia noworodki będą badane w kierunku mukowiscydozy. Stopniowo badaniem będą objęte noworodki z całej Polski. Obecnie badaniem objęte są noworodki urodzone na terenie województw:

1 września 2003
Z powodu braku finansowania Pracownia wstrzymała wykonywanie badań przesiewowych w kierunku mukowiscydozy.

1 czerwca 2002
Wprowadzona została nowa bibuła do pobierania krwi.

1 września2000
Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wsparcie finansowe dla badań przesiewowych w kierunku mukowiscydozy. Pozwoli to na objęcie tymi badaniami całej populacji noworodków od połowy 2001 roku. Badaniami pilotażowymi objęte były do tej pory (od stycznia 1999) noworodki rodzące się na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Badania przesiewowe noworodków są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia
Opracowanie: Dr Mariusz Ołtarzewski
Zakład Badań Przesiewowych
Instytut Matki i Dziecka