Wzór bibuły wprowadzonej w grudniu 2008
Nowa bibuła wykonana jest z bibuły typu Whatman 903 (dawniej Schleicher & Schuell 903). Na odwrocie bibuły znajduje się tekst zgody na wykonanie badań genetycznych (DNA) w kierunku mukowiscydozy - zgodę na badania podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny dziecka.


Bibuła wprowadzona w 2008 roku - przód

bibuła wprowadzona w 2008r - tył

Bibuła wprowadzona w 2002 roku
Nowa bibuła wykonana jest z bibuły typu Schleicher & Schuell 903. Bibuła ta charakteryzuje się większym wchłanianiem krwi, dzięki czemu pobieranie krwi od noworodków staje się łatwiejsze.


Bibuła wprowadzona w 2002r

Prawidłowo pobrana bibuła powinna zawierać:

krew
Krew powinna przesiąknąć na drugą stronę bibuły i krążki krwi powinny mieć średnicę ok 1 cm
dane matki i dziecka
Dane matki i dziecka wraz z adresem powinny być wpisane czytelnie (czcionką zbliżoną do DRUKOWANEGO tekstu)
kod próbki
Naklejka z kodem próbki powinna być naklejona na górze bibuły w oznaczonym miejscu.

Bibuła używana do 2002 roku
Stara bibuła wykonana była z bibuły typu Schleicher & Schuell 2992.

Bibuła używana do 2002r
Opracowanie: Dr Mariusz Ołtarzewski
Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej
Instytut Matki i Dziecka