Badania Przesiewowe Noworodków

Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

O nas

Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej organizuje, nadzoruje i wykonuje badania przesiewowe noworodków w ramach Programu Badań Przesiewowych Noworodków finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Prowadzimy również działalność usługową w zakresie wysoko-specjalistycznych procedur biochemicznych dla Instytutu Matki i Dziecka oraz innych ośrodków medycznych.

Badania przesiewowe noworodków pozwalają na wczesne wykrycie i rozpoczęcie leczenia chorób i wad wrodzonych które bez leczenia powodują upośledzenie umysłowe lub fizyczne.

Od każdego noworodka pobieranych jest w oddziale położniczym kilka kropli krwi na specjalną bibułę. Bibuła po wysuszeniu jest przesyłana do jednego z siedmiu regionalnych ośrodków badań przesiewowych.

W każdym ośrodku wykonywane są odpowiednie badania wykrywające we krwi z bibuły specyficzne dla danej choroby substancje. Jeśli badanie wykaże podejrzenie choroby to rodzice kierowani są do odpowiedniego lekarza specjalisty.

Dodatkowe informacje...

Instytut Matki i Dziecka
Budynki IMiD

Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej jest częścią Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Instytut Matki i Dziecka jest jednostką naukowo-badawczą w zakresie problemów zdrowotnych i społecznych matek, dzieci i młodzieży. Instytut prowadzi działalność leczniczą, opiniodawczą i edukacyjną dotyczącą chorób wieku rozwojowego.

Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej jako jedyny w Polsce prowadzi badania przesiewowe (dla wszystkich noworodków urodzonych w Polsce) wykonywane metodą tandemowej spektrometrii mas pozwalające wykryć rzadkie wady metabolizmu, takie jak: wady metabolizmu aminokwasów, wady betaoksydacji kwasów tłuszczowych, wady transportu karnityny.

Dodatkowe informacje...

Pracownia Biochemii wykonuje specjalistyczne badania weryfikujące wyniki badań przesiewowych oraz diagnozujące bardzo rzadkie choroby, takie jak: galaktozemia, kwasice organiczne, zaburzenia neurotransmiterów i inne. W Pracowni wykonywane są również prace badawcze w zakresie markerów obrotu kostnego.

Dodatkowe informacje...

Pracownia Hormonów wykonuje oznaczenia markerów nowotworowych, witamin i hormonów.

Pracownia Covid wykonuje badania wykrywające wirusa SARS-2 oraz wirusy cytomegalii i grypy.

Dodatkowe informacje...

Kontakt
Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
tel. 22-32-77-161

28 lutego 2023

W dniu 28 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Święto to ma na celu zwrócenie uwagi na problemy osób cierpiących na choroby rzadkie. W tym roku, z inicjatywy Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN (skupiającego organizaje pacjentów) po raz trzynasty odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów, klinicystów, ekspertów medycznych i przedstawicieli parlamentu i rządu. W trakcie spotkania dr n.biol. Mariusz Ołtarzewski (Kierownik Zakładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej) otrzymał Kryształową Gwiazdę - nagrodę przyznaną przez Kapitułę Dnia Chorób Rzadkich, jako podziękowanie oraz dowód uznania za wieloletnią pracę na rzecz pacjentów z chorobami rzadkimi (część chorób rzadkich objętych jest badaniami przesiewowymi noworodków).

Informacja
Strona internetowa finansowana jest ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego „Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2019-2022”
Ministerstwo Zdrowia Instytut Matki i Dziecka