Informacja o bibule do pobierania krwi

Badania Przesiewowe Noworodków

Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

Wzór bibuły wprowadzonej w 2019

Nowa bibuła wykonana jest z bibuły typu Whatman®903 Na odwrocie bibuły znajduje się tekst zgody na wykonanie badań genetycznych wykonywanych w ramach badań przesiewowych. Zgoda dotyczy badań wykonywanych metodą PCR w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni oraz badań weryfikujących podejrzenia mukowiscydozy. Zgodę na badania podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny dziecka.


Bibuła wprowadzona w 2019r - przód

bibuła wprowadzona w 2019r - tył

Wzór bibuły wprowadzonej w grudniu 2008

Nowa bibuła wykonana jest z bibuły typu Whatman 903 (dawniej Schleicher & Schuell 903). Na odwrocie bibuły znajduje się tekst zgody na wykonanie badań genetycznych (DNA) w kierunku mukowiscydozy - zgodę na badania podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny dziecka.


Bibuła wprowadzona w 2008 roku - przód

bibuła wprowadzona w 2008r - tył

Bibuła wprowadzona w 2002 roku

Nowa bibuła wykonana jest z bibuły typu Schleicher & Schuell 903. Bibuła ta charakteryzuje się większym wchłanianiem krwi, dzięki czemu pobieranie krwi od noworodków staje się łatwiejsze.


Bibuła wprowadzona w 2002r

Prawidłowo pobrana bibuła powinna zawierać:

krew
Krew powinna przesiąknąć na drugą stronę bibuły i krążki krwi powinny mieć średnicę ok 1 cm
dane matki i dziecka
Dane matki i dziecka wraz z adresem powinny być wpisane czytelnie (czcionką zbliżoną do DRUKOWANEGO tekstu)
kod próbki
Naklejka z kodem próbki powinna być naklejona na górze bibuły w oznaczonym miejscu.

Bibuła używana do 2002 roku

Stara bibuła wykonana była z bibuły typu Schleicher & Schuell 2992.

Bibuła używana do 2002r
Kontakt
Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
tel. 22-32-77-161

Opracowanie:

Dr Mariusz Ołtarzewski
Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej
Instytut Matki i Dziecka

Informacja
Strona internetowa finansowana jest ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego „ Program badań przesiewowych noworodków w Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2026 ”
Ministerstwo Zdrowia Instytut Matki i Dziecka