Zakład Badań Przesiewowych jest częścią Instytutu Matki i Dziecka. Prowadzimy działalność usługową w zakresie badań przesiewowych noworodków (Program Badań Przesiewowych Noworodków finansowany przez Ministerstwo Zdrowia) oraz wysokospecjalistycznych procedur biochemicznych dla Instytutu Matki i Dziecka oraz innych ośrodków medycznych.

Badania przesiewowe noworodków pozwalają na wczesne wykrycie i rozpoczęcie leczenia chorób i wad wrodzonych które nie leczone powodują upośledzenie umysłowe lub fizyczne.

Od każdego noworodka pobieranych jest w oddziale położniczym kilka kropli krwi na specjalną bibułę. Bibuła po wysuszeniu jest przesyłana do jednego z ośmiu regionalnych ośrodków badań przesiewowych.

W każdym ośrodku wykonywane są odpowiednie testy wykrywające we krwi specyficzną dla danej choroby substancję.

Zakład Badań Przesiewowych jako jedyny w Polsce prowadzi badania wykonywane metodą tandemowej spektrometrii mas pozwalające wykryć rzadkie wady metabolizmu.

1 styczeń 2018

Rozszerzona została lista chorób wykrywanych w badaniach przesiewowych. Noworodki urodzone na terenia całej Polski są objęte badaniem w kierunku deficytu biotynidazy.

Zakład Badań Przesiewowych
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
tel. 22-32-77-161
Strona internetowa finansowana jest ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego "Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2015-2018"