Zakład Badań Przesiewowych jest częścią Instytutu Matki i Dziecka. Prowadzimy działalność usługową w zakresie badań przesiewowych noworodków (Program Badań Przesiewowych Noworodków finansowany przez Ministerstwo Zdrowia) oraz wysokospecjalistycznych procedur biochemicznych dla Instytutu Matki i Dziecka oraz innych ośrodków medycznych.

Badania przesiewowe noworodków pozwalają na wczesne wykrycie i rozpoczęcie leczenia chorób i wad wrodzonych które nie leczone powodują upośledzenie umysłowe lub fizyczne.

Od każdego noworodka pobieranych jest w oddziale położniczym kilka kropli krwi na specjalną bibułę. Bibuła po wysuszeniu jest przesyłana do jednego z ośmiu regionalnych ośrodków badań przesiewowych.

W każdym ośrodku wykonywane są odpowiednie testy wykrywające we krwi specyficzną dla danej choroby substancję.

Zakład Badań Przesiewowych jako jedyny w Polsce prowadzi badania wykonywane metodą tandemowej spektrometrii mas pozwalające wykryć rzadkie wady metabolizmu.

6 czerwca 2014

Dostępne są nowe wersje ulotek infomacyjnych dla matek dotyczących badań przesiewowych noworodków.

1 grudnia 2013

Rozszerzony został zakres badań przesiewowych w kierunku wykrywania rzadkich wad metabolizmu metodą MS/MS. Badaniem tym objęto dodatkowo noworodki urodzone na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Aktualnie więc wszystkie noworodki urodzone w Polsce mają wykonywane badania przesiewowe w kierunku wykrycia rzadkich wad metabolizmu.

W szpitalach na terenie tych wojewódzw krew pobierana jest obecnie na dwie bibuły: bibuła z sześcioma nasączonymi krążkami wysyłana jest (tak jak dotychczas) do ośrodka badań przesiewowych w Krakowie a bibuła z nasączonymi dwoma krążkami jest wysyłana do Instytutu Matki i Dziecka

Zakład Badań Przesiewowych
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
tel. 22-32-77-161
Strona internetowa finansowana jest ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego "Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009-2014"